Nyhedsbrev fra ØDF - Økonomidirektørforeningen -
Kære kollegaer,

Ny Hovedbestyrelse
Dette er det første nyhedsbrev fra hovedbestyrelsen, hvor vi er mange nye ansigter:
Formand: Erik Kjærgaard Andersen, formand, Holbæk Kommune
Næstformand: Claus Brandt, Region Midtjylland, Holstebro Kommune
Eddie Dydensborg, Region Syddanmark, Esbjerg Kommune
Jette Møberg, Region Hovedstaden Allerød Kommune
Jens Davidsen, Region Nordjylland, Brønderslev Kommune
Lene Østergaard Lunde, Region Sjælland, Køge Kommune
Vivi Wieslander Guldhammer, sekretær, Holbæk Kommune

Seminar
Bestyrelsen har i uge 6 været på seminar, hvor vi har drøftet rammerne for foreningens virke og bestyrelsens arbejde i form af formål, vedtægter og forretningsorden. Vi finder ikke behov for at ændre i dem, og ser frem til at fortsætte foreningens aktiviteter inden for disse rammer.

Vi drøftede blandt andetb ØDF’s rolle og ageren i arbejdsgrupper i regi af og samarbejder med KOMBIT.
Vi vil styrke den strategiske tilgang til dette blandt andet gennem et tættere samspil med de øvrige chefforeninger.

Vi mødtes med:
 1. COK: for at evaluere årsmødet for 2017 og påbegynde planlægningen af årsmødet for 2018.
  1. Evalueringen af årsmødet for 2017, viser at var stor tilfredshed med indhold og form, og gav nogle konkrete forslag til forbedringer, som vi inddrager i den videre planlægning.
  2. Sæt allerede nu kryds i kalenderen!
   Årsmødet for 2018 flyttes til 29.-30. november, Comwell, Køge, fordi KL afholder JobCamp den 7.-8. november.
 2. KommuneKredit: Vi drøftede OPP blandt andet set i lyset af dels det beskedne omfang af den type projekter, og udfordringerne med den kommunale anlægsramme og kommunernes store kassebeholdninger. Vi drøftede også billeasing set i lyset af ændringern af registreringsafgiftsloven. Og endelig drøftede vi KommuneKredits seminarer sidst på året om låneoptagelse og garantistillelse mv.
 3. Torben Buse, afdelingschef i Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvor diskussionen kom til at handle om rapporten fra Finansieringsudvalget – der, som vi alle ved, nu er kommet og som ventet giver anledning til megen polemik. Vi skulle også have talt om den statslige styring af kommunerne, men denne snak kommer vi til at tage på et senere tidspunkt.
 4. Julie Vig Albertsen, afdelingschef i Finansministeriet, hvor vi talte om de økonomiske rammer for den offentlige sektor, herunder kommunerne, aftalerne om kommunernes økonomi, afbureaukratisering og de tiltag og reformer, der arbejdes med på Slotsholmen. Der er ikke udsigt til, at der vil blive skruet på velfærdsrettigheder, derimod vil der fortsat blive arbejdet med modernisering og effektivisering af den offentlige sektor.
 5. Morten Mandøe og Jane Møller Pedersen, KL, hvor vi blandt andet drøftede overenskomstforhandlingerne – der skred bedre frem på det kommunale arbejdsmarked, end på det statslige,  den statslige styring af kommunerne og mulige styrings- og effektiviseringsprojekter i regi af KL med deltagelse af kommuner.
Fremtidens økonomistyring
Der er i øvrigt fortsat ledige pladser på Kursusforløbet ”Fremtidens økonomistyring”, som ØDF har været medudvikler af, der afholdes af COK.
Tilmeld dig forårsholdet her >> Det starter d. 16. april 2018.

Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM)
Der kommer et kursusforløb i den nye Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) i maj/juni, som afholdes af VIVE og Incentive.
Yderligere oplysninger på deres hjemmesider.
Så er tilmeldingen til første runde af kurserne i SØM – Den Socialøkonomiske Investeringsmodel åbnet. Kurserne afholdes af VIVE og Incentive, og er opdelt i spor 1 og spor 2 - første runde af kurserne afholdes i hele Danmark i maj.
 
Flere detaljer og link til tilmeldingen kan findes på: https://soemuddannelse.simplero.com/

LinkedIn
https://www.linkedin.com/groups/13526776, og ”Anmod om tilmelding”.


Venlig hilsen

Erik Kjærgaard Andersen
Formand for Økonomidirektørforeningen
Klik her for at afmelde dig vores nyhedsbrev.


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Aabenraa · Skelbaekvej 2 · Aabenraa 6200 · Denmark

Email Marketing Powered by MailChimp