Generalforsamling 10. november 2022

Dagsorden til generalforsamling i Økonomidirektørforeningen

torsdag den 10. november 2022 – afholdes i forbindelse med årsmøde


 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen indstiller, at Claus Brandt, Holstebro Kommune vælges som dirigent.

 2. Bestyrelsens beretning
  Bestyrelsen indstiller, at beretningen godkendes.

 3. Regnskabsaflæggelse for perioden: 01.07.2021 – 30.06.2022
  Bilag: Regnskab for 01.07.2021-30.06.2022 godkendt af revisorerne. Bestyrelsen indstiller, at regnskabet godkendes.

 4. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  Bestyrelsen indstiller, at John Burchardt, Kolding Kommune genvælges som revisor.
  Bestyrelsen indstiller, at Sanne Hjort, Ikast-Brande Kommune genvælges som revisor.
  Bestyrelsen indstiller, at Snorre Brink-Pedersen,
  Lejre Kommune vælges som revisorsuppleant.

 5. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen indstiller, at kontingentet fastholdes på kr. 2000,- årligt.

 6. Indkomne forslag
  Der er ikke kommet forslag fra medlemmerne.

 7. Eventuelt

Bestyrelsen

Rectangle 31-2
torsdag 20. oktober
Logo-OEDF