INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING DEN 23. NOVEMBER 2023

Der indkaldes til generalforsamling for Økonomidirektørforeningens medlemmer. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent2. Bestyrelsens beretning3. Regnskabsaflæggelse for perioden: 01.07.2022 – 30.06.20234. Valg af formand5. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant6. Fastsættelse af kontingent7. Indkomne forslag8. Eventuelt  Forslag til dagsordenens pkt. 4 – Valg af formand, skal være foreningens sekretariat (oedf@oedf.dk) i hænde senest den 26. oktober […]

ØDF Kredsseminar for Kreds 1 og 2 den 11. og 12. maj 2023 på Sørup Herregaard

Kære ØDF-medlemmer af kreds 1 og 2 Sæt kryds i kalenderen den 11.-12. maj 2023 for det årlige ØDF seminar for kreds 1 og 2, som sædvanen tro vil foregå på Sørup Herregaard. Program fremgår af nedenstående. Mange hilsner Karen, Sonja, Bent og Marianne Program Torsdag den 11. maj 08:30–09:00     Ankomst og let morgenmad 09:00–10:00     […]

Logo-OEDF