Kreds 1 – Kredsarrangement den 11. april 2024

Vi glæder os til at byde dig velkommen til ØDS Kredsarrangementet på Classic Car House i Lyngby. Denne gang sætter vi fokus på det faglige tema: Selvbudgettering i 2024. Udover det faglige indhold har vi også prioriteret mulighederne for netværk, og derudover vil du kunne nyde en spændende rundvisning på Classic Car House. Detaljer: Dato: […]

ENDELIG INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING DEN 23. NOVEMBER 2023

Bilag til dagsordenspunkt 4 – Valg af formand Hovedbestyrelsen indstiller Eddie Dydensborg Bilag til Dagsordenspunkt 7 – Forslag til ændring af vedtægternes §3 1 Hovedbestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring for §3 medlemmer – ændringen er markeret med rødt: §3 Medlemmer Som medlemmer kan optages den øverste leder af kommunens overordnede økonomifunktion og ledere med det daglige […]

Kreds 1 – Temadag for Økonomidirektørforeningen i Hovedstaden d. 2. november 2023

Formålet med dagen er at give de deltagende kommuner inspiration til, hvordan styringen af detspecialiserede socialområde kan styrkes. Området er kendetegnet ved et stigende økonomiske ogmængdemæssigt og, at der ikke findes enkle styringsgreb, som kan løse de økonomiske og fagligeudfordringer. Samtidig er det et område, hvor det i særligt høj grad gælder, at den økonomiske […]

Logo-OEDF