Kreds 2 – Kredsarrangement 1. marts 2024

Program: Fra 8.30: ankomst og morgenmad 9.00: Velkommen og præsentation v. Lene Lunde 9.15: Kort om Stevns Kommune v. Anton Svendsen 9.30: Modellering af demografi og indtægter v. Dataproces Michael Binderup og Kasper Lund Nødgaard fra Dataproces præsenterer deres værktøj til modellering af valg mellem statsgaranti og selvbudgettering, de nye muligheder for modellering af demografi […]

ENDELIG INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING DEN 23. NOVEMBER 2023

Bilag til dagsordenspunkt 4 – Valg af formand Hovedbestyrelsen indstiller Eddie Dydensborg Bilag til Dagsordenspunkt 7 – Forslag til ændring af vedtægternes §3 1 Hovedbestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring for §3 medlemmer – ændringen er markeret med rødt: §3 Medlemmer Som medlemmer kan optages den øverste leder af kommunens overordnede økonomifunktion og ledere med det daglige […]

Kreds 2 – Kredsarrangement den 27. oktober 2023

Kære alle Den 27. oktober er datoen for vores næste kredsarrangement og her kommer programmet. Husk at melde dig til på hjemmesiden senest den 12. oktober. Vi skal denne gang til Faxe og Jens har kreeret et spændende program med fokus på opfølgning på besøget på Femern og tid til erfaringsudveksling og sparring over en […]

Kreds 2 Arrangement om inddrivelse

Kære alle i ØDF Kreds Sjælland Vi har arrangeret et kort virtuelt kredsarrangement den 9. juni kl. 13-14. Baggrunden er, at KL v. Michael Møller og Lars Eckeroth  gerne vil orientere om status for Vejen til PSRM. KL skriver: ”Der er brug for en fælles forståelse for det arbejde, som er nødvendigt for at kommunerne […]

Generalforsamling Kreds 2

Generalforsamling i kreds 2 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Kreds 2 Sjælland. Generalforsamlingen afholdes den 11. maj kl. 17.10-17.40 på Sørup Herregaard. Dagsorden udsendes senest 1 uge før mødet. Eventuelle forslag til punkter på dagsordenen kan sendes til formanden (lene.oestergaard.lunde@koege.dk) senest den 26. april 2023. Der skal på generalforsamlingen vælges bestyrelse i form af […]

Logo-OEDF