INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING DEN 23. NOVEMBER 2023

Der indkaldes til generalforsamling for Økonomidirektørforeningens medlemmer. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent2. Bestyrelsens beretning3. Regnskabsaflæggelse for perioden: 01.07.2022 – 30.06.20234. Valg af formand5. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant6. Fastsættelse af kontingent7. Indkomne forslag8. Eventuelt  Forslag til dagsordenens pkt. 4 – Valg af formand, skal være foreningens sekretariat (oedf@oedf.dk) i hænde senest den 26. oktober […]

Kreds 2 – Kredsarrangement den 27. oktober 2023

Kære alle Den 27. oktober er datoen for vores næste kredsarrangement og her kommer programmet. Husk at melde dig til på hjemmesiden senest den 12. oktober. Vi skal denne gang til Faxe og Jens har kreeret et spændende program med fokus på opfølgning på besøget på Femern og tid til erfaringsudveksling og sparring over en […]

Kreds 2 Arrangement om inddrivelse

Kære alle i ØDF Kreds Sjælland Vi har arrangeret et kort virtuelt kredsarrangement den 9. juni kl. 13-14. Baggrunden er, at KL v. Michael Møller og Lars Eckeroth  gerne vil orientere om status for Vejen til PSRM. KL skriver: ”Der er brug for en fælles forståelse for det arbejde, som er nødvendigt for at kommunerne […]

Generalforsamling Kreds 2

Generalforsamling i kreds 2 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Kreds 2 Sjælland. Generalforsamlingen afholdes den 11. maj kl. 17.10-17.40 på Sørup Herregaard. Dagsorden udsendes senest 1 uge før mødet. Eventuelle forslag til punkter på dagsordenen kan sendes til formanden (lene.oestergaard.lunde@koege.dk) senest den 26. april 2023. Der skal på generalforsamlingen vælges bestyrelse i form af […]

ØDF Kredsseminar for Kreds 1 og 2 den 11. og 12. maj 2023 på Sørup Herregaard

Kære ØDF-medlemmer af kreds 1 og 2 Sæt kryds i kalenderen den 11.-12. maj 2023 for det årlige ØDF seminar for kreds 1 og 2, som sædvanen tro vil foregå på Sørup Herregaard. Program fremgår af nedenstående. Mange hilsner Karen, Sonja, Bent og Marianne Program Torsdag den 11. maj 08:30–09:00     Ankomst og let morgenmad 09:00–10:00     […]

Logo-OEDF