ENDELIG INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING DEN 23. NOVEMBER 2023

Bilag til dagsordenspunkt 4 – Valg af formand Hovedbestyrelsen indstiller Eddie Dydensborg Bilag til Dagsordenspunkt 7 – Forslag til ændring af vedtægternes §3 1 Hovedbestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring for §3 medlemmer – ændringen er markeret med rødt: §3 Medlemmer Som medlemmer kan optages den øverste leder af kommunens overordnede økonomifunktion og ledere med det daglige […]

Kreds 4 – Aktuelt tema og generalforsamling

Fredag 29. september 2023 kl. 9-13 i Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs plads 5, 8600 Silkeborg Kl. 9-9.45. Morgenbrød, drøftelser og netværk i mindre grupper v. bordene omkring aktuel kommunaløkonomi. Kl. 9.45-ca. 10.15. Kreds-generalforsamling i ØDF Kreds Midt Dagsorden til kreds-generalforsamling i ØDF Kreds Midt Der skal vælges 1 formand, 2 medlemmer og 2 suppleanter (Suppleanterne deltager […]

Arrangement Kreds 4 – Aktuelt fagligt tema plus socialt netværk

Møde i ØDF-kreds Midtjylland fredag den 16. juni 2023 Mødeadresse: Silkeborg Medborgerhus Bindslevplads 5 8600 Silkeborg Tema: Aktuelle faglige temaer og netværk Program 08.30 – 09.00  Ankomst og morgenkaffe 09.00 – 09.05  Velkomst og kort introduktion til dagens møde 09.05 – 10.00  Netværk. Vi inddeles i grupper, hvor vi kan drøfte og sparre om stort […]

Arrangement Kreds 4 – Data informeret ledelse og rapportering

Tema: Datainformeret ledelse og rapportering Program 08.30 – 09.00 Ankomst og morgenkaffe 09.00 – 09.05 Velkomst og kort introduktion til dagens møde 09.05 – 10.00 Et eksempel på dataunderstøttelse af SocialområdetOplæg af Louise Svalø Jensen og Lina Seiersen, Viborg KommuneEfterfølgende drøftelse ved bordene 10.00 – 10.15 Pause 10.15 – 11.30 Datainformeret ledelse med FLISOplæg af […]

Logo-OEDF