INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING DEN 23. NOVEMBER 2023

Der indkaldes til generalforsamling for Økonomidirektørforeningens medlemmer. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent2. Bestyrelsens beretning3. Regnskabsaflæggelse for perioden: 01.07.2022 – 30.06.20234. Valg af formand5. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant6. Fastsættelse af kontingent7. Indkomne forslag8. Eventuelt  Forslag til dagsordenens pkt. 4 – Valg af formand, skal være foreningens sekretariat (oedf@oedf.dk) i hænde senest den 26. oktober […]

Kreds 4 – Aktuelt tema og generalforsamling

Fredag 29. september 2023 kl. 9-13 i Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs plads 5, 8600 Silkeborg Kl. 9-9.45. Morgenbrød, drøftelser og netværk i mindre grupper v. bordene omkring aktuel kommunaløkonomi. Kl. 9.45-ca. 10.15. Kreds-generalforsamling i ØDF Kreds Midt Dagsorden til kreds-generalforsamling i ØDF Kreds Midt Valg af dirigent Godkendelse af dagsorden Formandens beretning Valg til kredsbestyrelsen Der […]

Arrangement Kreds 4 – Aktuelt fagligt tema plus socialt netværk

Møde i ØDF-kreds Midtjylland fredag den 16. juni 2023 Mødeadresse: Silkeborg Medborgerhus Bindslevplads 5 8600 Silkeborg Tema: Aktuelle faglige temaer og netværk Program 08.30 – 09.00  Ankomst og morgenkaffe 09.00 – 09.05  Velkomst og kort introduktion til dagens møde 09.05 – 10.00  Netværk. Vi inddeles i grupper, hvor vi kan drøfte og sparre om stort […]

Arrangement Kreds 4 – Data informeret ledelse og rapportering

Tema: Datainformeret ledelse og rapportering Program 08.30 – 09.00 Ankomst og morgenkaffe 09.00 – 09.05 Velkomst og kort introduktion til dagens møde 09.05 – 10.00 Et eksempel på dataunderstøttelse af SocialområdetOplæg af Louise Svalø Jensen og Lina Seiersen, Viborg KommuneEfterfølgende drøftelse ved bordene 10.00 – 10.15 Pause 10.15 – 11.30 Datainformeret ledelse med FLISOplæg af […]

Logo-OEDF