ENDELIG INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING DEN 23. NOVEMBER 2023

Bilag til dagsordenspunkt 4 – Valg af formand Hovedbestyrelsen indstiller Eddie Dydensborg Bilag til Dagsordenspunkt 7 – Forslag til ændring af vedtægternes §3 1 Hovedbestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring for §3 medlemmer – ændringen er markeret med rødt: §3 Medlemmer Som medlemmer kan optages den øverste leder af kommunens overordnede økonomifunktion og ledere med det daglige […]

Logo-OEDF