Nyhedsbrev fra hovedbestyrelsen juni 2022

Kære alle,

Dejligt at sommeren så småt er ved at indfinde sig. Det betyder sol, varme og forhåbentlig nogle hyggelige stunder sammen med venner og familie. For medlemmerne af ØDF er sommerperioden naturligvis også forbundet med budgetlægning, politiske forhandlinger og lange arbejdsdage. Men inden budgetarbejdet for alvor tager fart, vil hovedbestyrelsen gerne benytte lejligheden til at ønske jer en god sommer (og en god budgetproces), og samtidig give jer en kort orientering om, hvad der er sket på ”forenings-fronten”.

Programmet for foreningens årsmøde i 2022 er så småt ved at falde på plads. Årsmødet har flere gennemgående temaer, der bl.a. handler om ”tværgående ledelse af digitalisering i den offentlige sektor”, ”bæredygtighed og bundlinje – om at tjene både mennesker og penge, ”kapitalforvaltning og gældspleje – grøn omstilling”, og ”fremtidens ledelse – hvad bliver de vigtigste egenskaber og redskaber for fremtidens topledere. Kort sagt har vi fået sammensat et spændende program mange stærke oplægsholdere. Så husk at sætte kryds i kalenderen. Årsmødet afholdes i Aarhus (Comwell Aarhus) i dagene fra den 10-11. november 2022. I modtager invitation og program efter sommerferien.

Arrangementerne i kredsene er nu tilbage på fuld kraft (efter corona), og kredsformændene melder, at der er rigtig god opbakning til arrangementerne og studieture, som kredsene tilrettelægger. Fra hovedbestyrelsen vil vi gerne takke jer for, at I bakker op om de løbende arrangementer, fordi det jo i sagens natur er vores relationer, netværk og interne vidensdeling, der er foreningens hjerteblod.

I starten af marts afholdte hovedbestyrelsen et døgnseminar i København, hvor vi besøgte foreningens strategiske samarbejdspartnere og relevante ministerier. Møderne har en meget uformel karakter, og som forening har vi stor glæde af disse uformelle kontakter og netværk. Samarbejdet med de strategiske samarbejdspartnere (VIVE, Kommunekredit, KOMBIT, KOMPONENT og KL) er meget velfungerende, og har en mere eller mindre fast struktur.

Samarbejdet med Finansministeriet og Indenrigs- og Boligministeriet er lidt mere personafhængige, hvilket betyder, at bestyrelsen skal genetablere kontakten hver gang, der er stillingsskift på afdelingschefniveau. Hovedbestyrelsen havde dog fornøjelsen af at mødes med Ingrid Melchiorsen i forbindelse med døgnseminaret i marts. Ingrid er ny Afdelingschef i Indenrigsministeriet, og afløser Torben Buse som chef for ”Regional og Kommunal Økonomi”. Efter sommerferien mødes bestyrelsen desuden med Line Nørbæk, der er ny Afdelingschef i Finansministeriet med ansvar for kommune- og regionsøkonomi, sundheds-, børne- og undervisningsområdet (hun afløser Annemarie Lauritsen). Selv om kontakten løbende skal ”genetableres”, så er det bestyrelsens klare opfattelse, at ØDF er blevet en mere naturlig dialog- og samarbejdspartner for ministerierne i de senere år (med respekt for, at det naturligvis er KL, der varetager kommunernes interesser overfor staten). Det er rigtig positivt og værdifuldt for foreningen.

I forbindelse med døgnseminaret i marts udarbejdede hovedbestyrelsen et overblik over de større strategiske temaer, som ØDF vil sætte fokus på i 2022/2023, dels via foreningens årsmøder, dels via de løbende arrangementerne i kredsene. Der er fokus på disse 4 temaer (og underliggende dagsordener):

 • Økonomistyring – fælles redskaber
  • Styrke decentral økonomistyring, Helhedsorienteret økonomistyring, Anlægsstyring og – budgettering, Intern kontrol
 • Bæredygtig økonomistyring
  • Bedre data på klimaområdet, sammenhænge mellem klima og budgetproces, Indkøb og grøn omstilling, CSR / flere bundlinjer i budget og regnskab
 • Ressourcestyring og effektstyring
  • Råderum og viden om effektivisering, arbejdskraft og øget produktivitet, rekruttering og god personaleledelse (i økonomifunktionerne), og effektstyring i praksis
 • Digital økonomistyring
  • Ledelse af digital transformation, digitalisering som potentiale (arbejdskraft og velfærd), skab værdi og styring med data, og udnytte systemer og modne teknologier – høst gevinst

I det mere lavpraktiske hjørne vil vi gerne opfordre til, at I uploader et billede på foreningens nye hjemmeside, hvis I ikke allerede har gjort det. Hvis I har spørgsmål til hjemmesiden, er I velkommen til at kontakte foreningens sekretær og webmaster Jette Skibelund på mail: jsm@odense.dk, eller på telefon 30 12 07 89).

Bedste hilsner og god sommer fra Hovedbestyrelsen

Jette Møberg, Kreds Hovedstaden

Lene Østergaard Lunde, Kreds Sjælland

Søren Lorenzen, Kreds Syddanmark

Thomas Møller Palner, Kreds Midtjylland

Jens Davidsen, Kreds Nordjylland

Eddie Dydensborg, Formand ØDF

Rectangle 31-2
onsdag 06. juli
Logo-OEDF