Velkommen til Økonomidirektørforeningen

0
Kommuner i foreningen
0
Medlemmer i foreningen

OM ØDF

Økonomidirektørforeningen er en forening for den øverste leder af kommunens overordnede økonomifunktion og ledere med det daglige ansvar for kommunens overordnede økonomifunktion.

Der kan maximalt optages 3 medlemmer fra
hver kommune.

Økonomidirektørforeningen har samarbejde med KL, Kommunaldirektørforeningen og andre chefforeninger på det kommunale område

Formålet med ØDF

  • At dele viden
  • At gennemføre aktiviteter der understøtter lederrollen, og en faglig og personlig udvikling af medlemmerne.
  • At præge udvikling og effektivisering af den kommunale økonomistyring.
  • At være en attraktiv og kompetent samarbejdspartner for relevante aktører i både den private og offentlige sektor.

Seneste nyheder

Generalforsamling 10. november 2022
Slides fra studietur til København 2. og 3. juni 2022 – Kreds 3 og 4
Nyhedsbrev fra hovedbestyrelsen juni 2022
Ny runde af webinarer udbydes “Kommunaløkonomi A-Z”

Kommende aktiviteter

Formålet med ØDF’s aktiviteter er at understøtte lederrollen og sikre en faglig og personlig udvikling af medlemmerne og disses medarbejdere.

Logo-OEDF