Velkommen til Økonomidirektørforeningen

0
Kommuner i foreningen
0
Medlemmer i foreningen

OM ØDF

Økonomidirektørforeningen er en forening for den øverste leder af kommunens overordnede økonomifunktion og ledere med det daglige ansvar for kommunens overordnede økonomifunktion.

Der kan maximalt optages 3 medlemmer fra
hver kommune.

Økonomidirektørforeningen har samarbejde med KL, Kommunaldirektørforeningen og andre chefforeninger på det kommunale område

Formålet med ØDF

  • At dele viden
  • At gennemføre aktiviteter der understøtter lederrollen, og en faglig og personlig udvikling af medlemmerne.
  • At præge udvikling og effektivisering af den kommunale økonomistyring.
  • At være en attraktiv og kompetent samarbejdspartner for relevante aktører i både den private og offentlige sektor.

Seneste nyheder

NYHEDSBREV FRA HOVEDBESTYRELSEN AUGUST 2023
Slides fra studietur til København 2. og 3. juni 2022 – Kreds 3 og 4
Opfølgning – strategisk kompetenceudvikling
Artikel fra Altinget med Eddie Dydensborg

Kommende aktiviteter

Formålet med ØDF’s aktiviteter er at understøtte lederrollen og sikre en faglig og personlig udvikling af medlemmerne og disses medarbejdere.

Logo-OEDF