Cookie og persondatapolitik

Kontakt-maps-telefon

Her er du: 

Cookiepolitik

Persondatapolitik

Persondatapolitik

Den 4. februar 2022

 

 

 

GENERELT

Denne persondatapolitik beskriver hvordan vi “Økonomidirektørforeningen”, “os”, “vores”, “vi” indsamler og behandler dine oplysninger om dig i forbindelse med dit medlemskab af Økonomidirektørforeningen, CVR. 33 31 63 56 (“ØDF”).

 

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med din tilmelding, eller som vi indsamler via Økonomidirektørens hjemmeside, www.oedf.dk (“Hjemmesiden”).

 

Der indsamles kun data via cookies, som er beskrevet i Cookiepolitikken https://www.oedf.dk/cookie-og-persondatapolitik/ Vi benytter os af Cookiebot (https://www.cookiebot.com/da/) Det hele kører automatisk, på den måde er hjemmesiden altid opdateret.

 

Cookiebanneret lever op til kravene. Det er muligt at fravælge cookies, dog ikke ”nødvendige” cookies, som er minimumskravet for at hjemmesiden loader og kan tilgås af brugeren. Cookiebanneret leveres også af Cookiebot.

 

Dine persondata er vigtige for os, og har høj prioritet hvad angår sikkerhed. ØDF indsamler og behandler kun persondataoplysninger, som er nødvendige for at kunne drive foreningen og opretholde de forpligtelser vi har for dig som medlem.

 

Økonomidirektørforeningen er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Økonomidirektørforeningen kan ske via kontaktoplysningerne anført herunder:

 

Økonomidirektørforeningen

CVR.nr. 33 31 63 56

Mail: oedf@oedf.dk

Hjemmeside: www.oedf.dk

 

FORENINGENS FORMÅL

Foreningens formål er:

·         At præge udvikling og effektivisering af den kommunale økonomistyring og øve indflydelse på spørgsmål og problemstillinger inden for økonomiområdet.

·         At være en attraktiv og kompetent samarbejdspartner for relevante aktører i både den private og offentlige sektor.

·         At dele viden og styrke den faglige udvikling og netværksdannelse for chefer og ledere af økonomiområdet i den offentlige sektor.

·         At gennemføre aktiviteter der understøtter lederrollen og en faglig og personlig udvikling af medlemmerne og disses medarbejdere.

Foreningen virker i et nært samarbejde med KL, Kommunaldirektørforeningen (KDF) og øvrige chefforeninger på det kommunale område.

Foreningen medlemmer udgøres af den øverste leder af kommunens overordnede økonomifunktion og ledere med det daglige ansvar for kommunens overordnede økonomifunktion.

 

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLES – HVORDAN BRUGER VI DINE DATA

 

Når du melder dig ind i Økonomidirektørforeningen

Data indsamles direkte fra dig, når du udfylder formularen på Økonomidirektørens hjemmesiden om at blive nyt medlem af foreningen. Vi bruger dine oplysninger internt i foreningen til administration (fx opkrævning af kontingent), men også så vi kan sende informationsmails og/eller kredsaktiviteter ud til dig på mail.

 

Følgende almindelige personoplysninger indsamles i forbindelse med dit medlemskab:

 

·         Navn

·         Arbejdsadresse

·         E-mailadresse

·         Telefon

·         Stillingsbetegnelse

·         Kreds

·         CVR.nr.

·         Ean.nr.

·         Kodeord (til dit login)

·         Oplysninger fra din profil

·         Billede (portrætbillede er frivilligt)

Foreningen behandler ikke følsomme personoplysninger om dig.

 

Intern administration

Dine personoplysninger behandles i forbindelse med intern administration, herunder
opkrævning af kontingent, medlemsliste samt for at sikre, at der ikke er medlemmer i foreningen som jf. vedtægterne ikke kan være medlemmer, fremsendelse af dagsordener mv.

 

 

 

I den forbindelse behandles følgende oplysninger:

 

·         Navn

·         Arbejdsadresse

·         E-mailadresse

·         Telefon

·         Stillingsbetegnelse

·         Kreds

·         CVR.nr.

·         Ean.nr.

·         Kodeord (til dit login)

 

Oplysningerne behandles efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitime interesser, da oplysningerne anses som værende nødvendige for at drive foreningen, herunder for at kunne opkræve kontingent, samt hensynet til den registreredes interesse i, at oplysningerne ikke behandles ikke, ses at overstige foreningens ovenstående legitime interesser.

 

Hertil kommer, at der alene er tale om almindelige personoplysninger, at der er tale om oplysninger som medlemmerne må forvente bliver behandlet i forbindelse med tilmelding til foreningen samt drift af foreningen, at medlemmerne oplyses herom samt, at der altid er mulighed for at gøre indsigelse.

 

Når du benytter ”Min profil” på hjemmesiden

”Min profil” under Økonomidirektørforeningens hjemmeside er din personlige side, hvor du kan se din profil. Du kan til enhver tid selv opdatere og tilrette dine oplysninger på din profil. Oplysningerne ligger offentligt tilgængeligt på hjemmesiden.

 

Ud over de oplysninger, som vi registrerede i forbindelse med din indmeldelse, indsamler vi følgende personoplysninger:

 

·         Oplysninger om dit medlemskab (de oplysninger du angiver på din profil)

·         Din adgangskode (en personlig kode som du selv vælger)

·         Billede (frivilligt)

 

De oplysninger du angiver på din egen profil, vil være offentlige tilgængelige på Økonomidirektørforeningens hjemmeside (bortset fra adgangskode).

 

Formålet med at dine kontaktoplysningerne ligger offentligt tilgængeligt på hjemmesiden er, at vi gerne vil understøtte vidensdeling og erfaringsudveksling mellem kommunerne, og derfor er det en fordel, at medlemmerne kan se hinandens kontaktoplysninger. Samtidig vil vi gerne være en attraktiv og kompetent samarbejdspartner for relevante aktører i både den private og offentlige sektor. Derfor kan alle aktører også kunne træffe foreningens medlemmer, hovedbestyrelse osv. via kontaktoplysninger på hjemmesiden.

Behandlingen (offentliggørelsen) af personoplysningerne sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitime interesser. Det vurderes, at foreningens interesse i, at kunne netværke, videndele og komme i kontakt med foreningens medlemmer på tværs af kommuner vejer tungere end den registreredes interesse i, at vedkomnes arbejdsplads samt arbejdsrelaterede kontaktoplysninger ikke fremgår af hjemmesiden.

 

I denne vurdering er det blandt andet inddraget, at vedkomne selv bestemmer, hvilke oplysninger der skal fremgå, at der er mulighed for selv at rette i disse, at den registrerede også selv har en interesse i at fremgå af hjemmesiden, herunder bl.a. en interesse i at kunne netværke med andre, at der er tale om almindelige personoplysninger, at vedkomne er oplyst om offentliggørelsen, samt at det er muligt at gøre indsigelse.

 

Informationsmails

For, at vi kan sende informationsmails til dig, behandler vi følgende personlige oplysninger, der indsamles i forbindelse med tilmeldingen til foreningen:

 

·         Navn

·         E-mailadresse

 

Behandlingen af personoplysninger til fremsendelse af informationsmail sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandling til legitime interesser da det vurderes, at foreningens interesse i, at kunne fremsende mails med information til medlemmerne omkring foreningens arbejde og status på opgaver/dagsordenerne, samt interessen i, at medlemmerne er tilstrækkeligt opdateret, må veje tungere end medlemmernes interesse i, at navn og e-mailadresse ikke behandles.

 

Hertil kommer, at der er tale om almindelige personoplysninger, at medlemmerne orienteres om behandlingen i forbindelse med tilmelding, altid har mulighed for at gøre indsigelser, samt at nyhedsbrevet ikke har noget kommercielt indhold.

Billeder
Hvis der tages billeder af flere af medlemmer i forenings øjemed (fx konferencer og/eller aktiviteter i kredse eller lignende) kan billederne blive anvendt på hjemmesiden eller i informationsmails. Billederne vil ikke blive brugt i forbindelse med markedsføring.

 

Det kan være billeder fra et møde/arrangement. Det er således ikke de enkelte medlemmers portrætbilleder der benyttes.

 

Billederne behandles (offentliggøres) i denne forbindelse i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitime interesser. Det vurderes, at foreningens interesse i at kunne benytte billeder fra arrangementer/møder og dermed vise foreningens arbejde udadtil …. vejer tungere end de registreredes interesser i, at billederne ikke anvendes.

 

I denne vurdering er det inddraget, at der altid oplyses om, hvis der tages billeder til et møde/arrangement samt hvad billedes tænkes brugt til, at billederne har karakter af almindelige personoplysninger, at billederne kun anvendes på hjemmesiden eller i informationsbreve til foreningens medlemmer. I forbindelse med udvælgelsen af billeder tages der desuden hensyn til, at ingen skal kunne føle sig udstillet eller krænket og det er altid muligt at gøre indsigelse mod behandlingen.

 

BEHANDLING AF DATA OG OPBEVARING

Alle personoplysninger bliver behandlet forsvarligt. Al data opbevares sikkert og forsvarligt.

 

Data opbevares i Danmark, men deles med foreningens databehandlere, som behandler oplysningerne på vegne af foreningen og på baggrund af databehandleraftaler.

 

Vi sørger for løbende at slette dine personoplysninger, når du ikke længere ønsker medlemskab af Økonomidirektørforeningen.

 

Vi opbevarer dog oplysninger i vores økonomisystem i forbindelse med bogføring. Disse oplysninger slettes ikke, men arkiveres ind imellem. Vi gemmer medlemmets faktureringsoplysninger, herunder medlemmets navn.

 

 

DINE RETTIGHEDER

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

 

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer (indsigtsretten). Derudover har du ret til at få berigtiget urigtige oplysninger. Desuden har du ret til at få slettet oplysninger, at opnå begrænsning af behandlingen eller dataportabilitet, såfremt betingelserne for disse rettigheder er opfyldt.

 

Endelig har du ret til at gøre indsigelse mod ellers lovlig behandling.

 

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte foreningen på oedf@oedf.dk.

 

RETTEN TIL AT TILBAGEKALDE SAMTYKKE

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et eventuelt samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, uden det påvirker den behandling af personoplysninger der er sket forud for tilbagetrækningen. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på oedf@oedf.dk.

 

RETTEN TIL AT KLAGE

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valbyover vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

 

ÆNDRING AF DENNE PERSONDATAPOLITIK
Øverst i denne politik kan du se datoen for den seneste opdatering. Vi vil løbende opdatere politikken. Du vil altid tydeligt kunne se under datoen på personpolitikken, hvornår den senest er opdateret.

 

HAR DU SPØRGSMÅL?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til Økonomidirektørforeningens persondatapolitik på oedf@oedf.dk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo-OEDF