OM ØDF

Her er du: 

Hvad er ØDF?

Økonomidirektørforeningen er en forening for den øverste leder af kommunens overordnede økonomifunktion og ledere med det daglige ansvar for kommunens overordnede økonomifunktion.

Der kan maximalt optages 3 medlemmer fra hver kommune.

Økonomidirektørforeningen har samarbejde med KL, Kommunaldirektørforeningen og andre chefforeninger på det kommunale område

Formål

  • At præge udvikling og effektivisering af den kommunale økonomistyring og øve indflydelse på spørgsmål og problemstillinger inden for økonomiområdet.

  • At være en attraktiv og kompetent samarbejdspartner for relevante aktører i både den private og offentlige sektor.

  • At dele viden og styrke den faglige udvikling og netværksdannelse for chefer og ledere af økonomiområdet i den offentlige sektor.

  • At gennemføre aktiviteter der understøtter lederrollen og en faglig og personlig udvikling af medlemmerne og disses medarbejdere.

Samarbejde med:

Foreningen virker i et nært samarbejde med KL,
Kommunaldirektørforeningen (KDF) og øvrige chefforeninger på det
kommunale område.

Logo-OEDF