Bliv medlem af
Økonomidirektørforeningen

Bliv medlem af ØDF

Mennesker-ikon

Her er du: 

Send din ansøgning her

Medlemmer

Som medlemmer kan optages den øverste leder af kommunens overordnede økonomifunktion
og ledere med det daglige ansvar for kommunens overordnede økonomifunktion.

Der kan maksimalt optages 3 medlemmer fra hver kommune.
I særlige tilfælde kan hovedbestyrelsen dispensere efter indstilling fra den øverste leder af kommunens økonomifunktion.

Medlemskab

Indmeldelse i foreningen sker ved skriftlig henvendelse til foreningens sekretariat.
Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig henvendelse til foreningens sekretariat. Indbetalt kontingent refunderes ikke. 
Opfylder et medlem ikke længere kravene for medlemskab af foreningen, betragtes dette som en udmeldelse. 
Undlader et medlem trods påkrav at betale kontingent, betragtes medlemmet som udmeldt af foreningen.

Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen med gyldighed for det følgende regnskabsår og opkræves 1 gang årligt i 1. kvartal.

Profilbillede
Maximum file size: 512 KB
Fornavn*
Efternavn*
E-mail*
Telefon*
Stilling
Kreds*
Formand for
Er i kredsbestyrelse*
Kommune*
Adresse*
Post nr*
By*
CVR*
EAN*
Kodeord*
Logo-OEDF