Arrangement og generalforsamling i Kreds Syddanmark

Kære alle

Hermed en invitation til det næste ØDF kreds syd arrangement, som er planlagt til den 13. april 14-17 i Kolding. Vi har i kredsbestyrelsen lagt vægt på at vi mødes fysisk, da det i højere grad giver mulighed for at pleje netværk og dyrke det sociale element, som vores forening også er et udtryk for.

Der udsendes en særskilt kalender invitation som I gerne må af/bekræfte så vi kender deltagerantallet.

Der er mange aktuelle spændende temaer og vi har allieret os med gode folk fra KL, så vi kommer omkring forskellige emner med plads til både orientering og drøftelse. Emnerne ligger alle inden for det som vi I ØDF’s hovedbestyrelse har defineret som fokusområder i 2022 og 2023. (Se vedlagt oversigt).

Derudover skal vi også afvikle generalforsamling for kreds Syd.

Jens Otto fra Svendborg har meddelt, at han ikke genopstiller til kredsbestyrelsen. De øvrige medlemmer genopstiller for en ny periode på 2 år. Skulle nogle være interesserede i at stille op til valget er man er velkommen til at rette henvendelse til mig inden mødet. Det kan også tilkendegives på dagen når vi afvikler valget.

Program:

Kredsarrangement i ØDF kreds syd og generalforsamling – 13. april kl. 14-17.

Sted: Fysisk møde i Kolding Uddannelsescenter.

 1. Velkommen og program v. Kredsbestyrelsen
 1. Med afsæt i at mange kommuner arbejder med effektivisering, besparelser og omstrukturering har vi inviteret Maria Theil, KL, til at give et oplæg omkring muligheder i råderumsarbejde og effektiviseringsarbejdet.
 1. Pause og netværk
 1. Regeringsgrundlagets fokus på reduktion af administrative udgifter med 3 mia. frem til 2030 bliver givetvis en stor udfordring i mange kommuner.  Lars Eckeroth, KL giver en række perspektiver på administrationsbesparelser jf. regeringsgrundlag V. Lars Eckeroth.


Derudover en kort status på arbejdet med PSRM som i stigende grad finder ved til Økonomichefens bord.

 1. Kommunerne skal i løbet af foråret tage stilling til en ny tilslutning til FLIS. Peter Riis, KL giver et kort oplæg omkring dataunderstøttet ledelse med FLIS og det praktiske omkring tilslutning. Mulighed for efterfølgende drøftelse.
 1. Pause og netværk
 1. Generalforsamling i ØDF Kreds Syd.
 1. Eventuelt
  1. Input til kommende kredsaktiviteter
  2. Interesse for planlægning af studietur til udlandet.

Dagsorden til Generalforsamling i ØDF Kreds Syd

 1. Valg af Dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Formandens beretning
 4. Valg til kredsbestyrelsen

Der skal vælges 1 formand, 2 medlemmer og 1 suppleant (Suppleanten deltager fast i bestyrelsesarbejdet).

Søren Lorenzen, Aabenraa modtager genvalg som formand.

Morten Outrup, Haderslev modtager genvalg

Anna Lise Kianzad, Kerteminde modtager valg

Valg af suppleant.

 1. Indkomne forslag
 2. Eventuelt

Med venlig hilsen Kredsbestyrelsen i ØDF SYD

Jens Otto Kromann, Svendborg

Anna Lise Kianzad, Kerteminde

Morten Outtrup, Haderslev

Søren Lorenzen, Aabenraa  

torsdag 13. apr 2023
torsdag 13. apr 2023
14.00
 – 17.00
Kolding Uddannelsescenter
Logo-OEDF