Kreds 1 – Temadag for Økonomidirektørforeningen i Hovedstaden d. 2. november 2023

Formålet med dagen er at give de deltagende kommuner inspiration til, hvordan styringen af det
specialiserede socialområde kan styrkes. Området er kendetegnet ved et stigende økonomiske og
mængdemæssigt og, at der ikke findes enkle styringsgreb, som kan løse de økonomiske og faglige
udfordringer. Samtidig er det et område, hvor det i særligt høj grad gælder, at den økonomiske og faglige styring hænger meget tæt sammen.


På temadagen vil Komponent, KL og to kommuner fremlægge konkrete erfaringer og perspektiver på
styringen af området og deltagerne vil få mulighed for at udveksle ideer og erfaringer med styring af det
specialiserede socialområde.


I løbet af programmet indlægges tid til spørgsmål og refleksion samt mulighed for erfaringsudveksling mellem deltagerne.

Kl. 8.00-8.30 Morgenmad
Kl. 8.30-9.45 Den overordnede styring af det specialiserede socialområde
Komponent v./ Chefkonsulent Maibritt Kuszon giver et overordnet blik på de styringsmæssige
rammer for området
KL v./ Chefkonsulent Hans Andersen fortæller om en netop afsluttet undersøgelse af kommunernes
styring af området og fremviser et konkret værktøj til at vurdere og udvikle driftseffektiviteten i
botilbud.

Kl. 10.00-11.15 Faglig styring og udgiftsdrivende faglig praksis
Komponent v./ Chefkonsulent Maibritt Kuszon fortæller om analysen af botilbudssager over 2 mio.
kr., hvor 59 kommuner har deltaget og screenet 845 sager. Erfaringerne fra denne undersøgelse
giver også inspiration til udvikling af den faglige praksis generelt på området og bliver suppleret med
4 års erfaring og arbejde med udgiftsdrivende faglig praksis.
Oplæg v./ Social- og arbejdsmarkedschef Susanne Standkjær, Høje Taastrup Kommune

Kl. 11.30 – 12.00 Brug af data i styringen af det specialiserede socialområde
Oplæg fra Komponent v./ Specialkonsulent Heidi Bødker og Special om brug af data til styringen og
om det dataværktøj som Komponent har udviklet til rammesekretariatet for KKR-H som dækker hele
regionen og også de enkelte kommuner.

Kl. 12.00-12.45 Frokost

Kl. 12.45 -13.30 Brug af data i styringen af det specialiserede socialområde
Oplæg fra økonomichef Inge-Lene Møller, Gentofte Kommune om, hvordan kommunen bruger data i sin styring af området.

Tilmeldingsfrist: 30. oktober 2023
torsdag 02. nov 2023
torsdag 02. nov 2023
08.00
 – 13.30
Folke Bernadottes Allé 45
2100
København
Logo-OEDF