Kreds 2 Arrangement om inddrivelse

Kære alle i ØDF Kreds Sjælland

Vi har arrangeret et kort virtuelt kredsarrangement den 9. juni kl. 13-14.

Baggrunden er, at KL v. Michael Møller og Lars Eckeroth  gerne vil orientere om status for Vejen til PSRM. KL skriver:

”Der er brug for en fælles forståelse for det arbejde, som er nødvendigt for at kommunerne fremadrettet kan sende alle restancer til inddrivelse i det nye inddrivelsessystem PSRM og dermed få sat en prop i suspensionen af kommunernes restancer. I dag er 2/3 af kommunernes restancer (3,3 mia. kr.) suspenderet for inddrivelse i det gamle inddrivelsessystem DMI.

Kommunernes tilslutning til PSRM er samtidig lig med adgang til det mest attraktive og mest effektive inddrivelsesværktøj – lønindeholdelse. For at blive klar skal kommunerne ændre deres måde at arbejde på, da kravsspecifikationerne, når regninger oprettes, ændres radikalt.

Kommunerne fik i forbindelse med kommunalreformen samlet 225 årsværk til selve driftsopgaven ”opkræve de manglende betalinger hos borgerne”. Tilslutning til PSRM stiller også krav til it-kompetencer og projektlederkompetencer og ikke mindst ledelsesmæssig attention, når fagforvaltninger og opkrævningskontorer sammen skal gøre forretningsområderne klar til PSRM. Man skal nå helt ud til plejehjemsleder, skoleleder og deres sekretærer, hvis man skal nå i mål med tilslutningen.”

Da opkrævningsopgaven er organiseret ret forskelligt i de forskellige kommuner, er det muligt at medbringe 1-2 kolleger fra egen kommune til arrangementet.

Tilmelding sker ved at acceptere den mødeindkaldelse der netop er sendt ud. Vil i have flere med, så videresender i blot mødeindkaldelsen til de relevante og beder dem acceptere invitationen, hvis de deltager.

Hilsen fra

Lene

fredag 09. jun 2023
fredag 09. jun 2023
13.00
 – 14.00
Virtuelt
Logo-OEDF