Kreds 4 – Aktuelt tema og generalforsamling

Fredag 29. september 2023 kl. 9-13 i Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs plads 5, 8600 Silkeborg

Kl. 9-9.45. Morgenbrød, drøftelser og netværk i mindre grupper v. bordene omkring aktuel kommunaløkonomi.

Kl. 9.45-ca. 10.15. Kreds-generalforsamling i ØDF Kreds Midt

Dagsorden til kreds-generalforsamling i ØDF Kreds Midt

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Formandens beretning
  4. Valg til kredsbestyrelsen

Der skal vælges 1 formand, 2 medlemmer og 2 suppleanter (Suppleanterne deltager fast i bestyrelsesarbejdet).

Thomas Palner, Hedensted, modtager genvalg som formand.

Ellen Dissing , Silkeborg, modtager genvalg

Thomas Herskind,  Herning, modtager genvalg

Jane Henriksen, Ringkøbing-Skjern, modtager genvalg

Jørgen Bach, Viborg, modtager genvalg

  1. Indkomne forslag
  2. Eventuelt

Kl. 10.15-10.30. Pause.

Kl. 10.30-ca. 12. Aktuel kommunal-økonomi med deltagelse af Økonomisk Sekretariat v. KL, kontorchef Michael Laursen m.fl.

Aktuel budgetkoordinering om B24, forventet regnskab 2023, status vedr. ejendomsskattereform, status vedr. selvbudgettering og andre aktuelle kommunaløkonomiske emner.

Ca. kl. 12: Frokost.

Tilmeldingsfrist: 21. september 2023
fredag 29. sep 2023
fredag 29. sep 2023
09.00
 – 13.00
Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5
8600
Silkeborg
Logo-OEDF