Kreds 4 – Ledelsesinformation i Kommunerne

Temamødet omhandler brugen af ledelsesinformation i kommunerne, herunder vil Skanderborg Kommune vise og dele erfaringer med opbygning af deres LIS-portal, ligesom repræsentanter fra KL vil dele status vedr. udviklingen af FLIS (den fælleskommunale benchmark- og ledelsesinformation).

Temamødet indledes med ”Aktuel kommunaløkonomi – Videndeling, sparring og netværk” fra kl. 9-10.

Praktisk:

Der serveres morgenmad ved mødets start kl. 9 og frokost ca. kl. 12.

Mødestedet er: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg

Tilmeldingsfrist: 01. marts 2024
fredag 15. mar 2024
fredag 15. mar 2024
09.00
 – 13.00
Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5
8600
Silkeborg
Logo-OEDF